Home | BTW bepalen m.b.v. VAT Selector

 

Wat kan je met de "VAT Selector" doen.

1. BTW op internationale diensten.. hoe in rekening te brengen


De VAT Selector is ontwikkeld voor ondernemers en hun adviseurs die te maken krijgen met de vraag of er wel of geen BTW berekend moet worden op grensoverschrijdende diensten.
Indien een Nederlandse ondernemer diensten verricht aan een buitenlandse afnemer, of indien vanuit het buitenland diensten zijn verricht aan een Nederlandse afnemer is het vaak onduidelijk of, en zo ja hoe, BTW op de factuur moet worden vermeld. De VAT Selector is een hulpmiddel om aan de hand van eenvoudige vragen de juiste BTW vermelding op de facturen te zetten.
De vraag hierbij is eigenlijk heel eenvoudig, er kan slechts BTW worden geheven indien de dienst in Nederland door een ondernemer wordt verricht. De volgende vraag echter wanneer een dienst in Nederland wordt verricht kan afhangen van de dienstverrichter, de ontvanger of afnemer van de dienst of de dienst zelf. Dat zijn teveel variabelen om even met een eenvoudige regel een oplossing te geven. De VAT Selector zorgt ervoor dat geen stap wordt overgeslagen om te bepalen of een dienst in Nederland wordt verricht en derhalve of BTW moet worden vermeld op de factuur.

2. Verlegging van de BTW-heffing


Is eenmaal vastgesteld of een dienst in Nederland plaatsvindt, dan is er nog het bijkomende probleem van de zogenaamde verlegging. Normaal wordt de BTW geheven van de ondernemer die de dienst verricht, maar in enkele uitzonderingen wordt de BTW geheven van degene aan wie de dienst wordt verleend. Ook die vraag zal de VAT Selector beantwoorden.

3. Gebruik van het programma


In de meeste gevallen zal met het beantwoorden van enkele vragen het antwoord al gegeven kunnen worden. Dat is met name indien een ondernemer aan een andere ondernemer een internationale dienst verricht. De gebruiker heeft dan in ieder geval het veilige gevoel dat er geen vragen overgeslagen zijn die gesteld hadden moeten worden. Moeilijker wordt het indien diensten aan particulieren worden verricht over de grens heen. Soms geeft het programma een lange lijst met mogelijkheden die van toepassing kunnen zijn, lees die rustig door, een fout maken kost altijd meer tijd…
Het programma geeft uiteindelijk een samenvatting van alle keuzes die gemaakt zijn om tot de conclusie (BTW ja/nee en verlegging ja/nee) te komen. Elke uitkomst moet bij twijfel uiteraard gecontroleerd worden aan de hand van de wettelijke voorschriften zelf. De samenvatting moet daarbij behulpzaam zijn. Nadat de gegevens zijn gebruikt voor de samenvatting, worden er geen ingevoerde of gebruikers-gegevens opgeslagen.

4. Wat de VAT Selector wel en niet doet.


De VAT Selector is een klein hulpmiddel om de vraag helpen te beantwoorden of wel of geen BTW in rekening moet worden gebracht op internationale diensten. Het programma werkt niet voor goederenleveringen. De VAT Selector is geen hulp bij de aangifte Omzetbelasting en bepaalt ook niet het te hanteren tarief. Het programma is ontwikkeld aan de hand van de wettelijke voorschriften maar deze voorschriften zijn omvangrijk, soms moeilijk te interpreteren, voor meerdere uitleg vatbaar en voortdurend aan verandering onderhevig. Controleer bij twijfel met een deskundige de uitkomst. Indien u vragen en/of opmerkingen over het programma heeft kunt u die zenden naar info@rudowa.nl.

Ga naar de VAT Selector om BTW op internationale diensten te bepalen.

© 2011 Rudowa B.V.